Munkavédelem - Tűzvédelem - Minőségirányítás
FONTOS VÁLTOZÁS A HÁZAK TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁSÁBAN

FONTOS VÁLTOZÁS A HÁZAK TŰZVÉDELMI SZABÁLYOZÁSÁBAN

2015-ben a Magyar Közlöny 2015. évi 200. száma nagy változásokat hozott a társasházakra vonatkozó tűzvédelmi szabályzatokkal kapcsolatban. A módosítások 2016.03.31-én léptek hatályba, melyek alapján már akár büntethet is a katasztrófavédelem.

Amennyiben a házak nincsenek megfelelően felvértezve egy ellenőrzéskor a megfelelő dokumentációkkal, szükséges eszközökkel, vagy bármilyen hiányosságot észlelnek náluk, akkor akár 10.000.000 forintos bírsággal is sújthatók.

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendeletet az alábbiakkal bővült ki:

„4/A. § (1) A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles

a) írásban kidolgozni az épületre, épületrészre vonatkozóan a tűzjelzés tartalmi követelményeit, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a tárolásra vonatkozó előírásokat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait, a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat, a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait, a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat, valamint

b) gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tűzvédelmi használati szabályokat a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén átdolgozza, és naprakészen tartja.

(3) E szakasz alkalmazásában lakó- és üdülőegység a lakás, valamint a kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshelynek nem minősülő üdülő.”

„6. § A 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettséget legkésőbb 2016. március 31-ig kell teljesíteni.”

 

Ezek alapján, akik még nem készíttették el a tűzvédelmi dokumentációikat, azok sajnos késésben vannak!

Cégünknél már számos háznak elkészítettük a dokumentációit, így nagy tapasztalattal állunk mindenki rendelkezésére!

Vissza

AjánlatkérésVisszahívást kérek