Munkavédelem - Tűzvédelem - Minőségirányítás

Fontos változás történt a házak tűzvédelmi szabályzataival kapcsolatban!

Tűzvédelem lakóingatlanoknál 2015-ben a Magyar Közlöny 2015. évi 200. száma nagy változásokat hozott a társasházakra vonatkozó tűzvédelmi szabályzatokkal kapcsolatban. A módosítások 2016.03.31-én léptek hatályba, melyek alapján már akár büntethet is a katasztrófavédelem. Amennyiben a házak nincsenek megfelelően felvértezve egy ellenőrzéskor a megfelelő dokumentációkkal, szükséges eszközökkel, vagy bármilyen hiányosságot észlelnek náluk, akkor akár több millió forintos bírsággal is sújthatók.

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendeletet az alábbiakkal bővült ki:

„4/A. § (1) A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles:

a) írásban kidolgozni az épületre, épületrészre vonatkozóan a tűzjelzés tartalmi követelményeit, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a tárolásra vonatkozó előírásokat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait, a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat, a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait, a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat, valamint

b) gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tűzvédelmi használati szabályokat a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén átdolgozza, és naprakészen tartja.

(3) E szakasz alkalmazásában lakó- és üdülőegység a lakás, valamint a kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshelynek nem minősülő üdülő.”

Ezek alapján, akik még nem készíttették el a tűzvédelmi dokumentációikat, azok sajnos késésben vannak!

Cégünknél már számos háznak elkészítettük a dokumentációit, így nagy tapasztalattal állunk mindenki rendelkezésére!

Lakóingatlanoknak milyen tűzvédelmi dokumentációval kell rendelkezniük?

  • Tűzvédelmi szabályzat szükséges, ha az épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű,
  • Tűzvédelmi házirendet kell készíteni (tűzvédelmi használati szabályok) kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást (üdülőegységet) magában foglaló lakóegységnél (üdülőegységnél),
  • Érvényes érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvvel kell rendelkezni.

Kinek a feladata a fentiek biztosítása?

Az épület tulajdonosának, kezelőjének, közös képviselőjének, intézőbizottság elnökének, valamint használójának.

Lakóingatlanok esetében tűzvédelmi hatósági ellenőrzés során fokozottan vizsgálják:

  • a közlekedési útvonalak megfelelőségét,
  • menekülési útvonal és kijárat esetleges leszűkítését,
  • anyagtárolás megfelelőségét,
  • tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok érvényességét,
  • folyosón a füstmentesítés (ablakok nyitásának) lehetőségét.

Szabálytalanság esetén milyen bírságra számíthatunk?

A 259/2011 Kormányrendelet értelmében:

Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő
100 000 Ft - 1 000 000 Ft.

Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges
200 000 Ft - 3 000 000 Ft.

Kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető anyagok, tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül
60 000 Ft - 100 000 Ft/ közlekedő

bírságot kell kiszabnia az ellenőrzést végző hatósági személynek.

 

Konkrét, cégre szabott ajánlatért vegye fel velünk a kapcsolatot! 

AJÁNLATKÉRÉS

Vissza

AjánlatkérésVisszahívást kérek