Munkavédelem - Tűzvédelem - Minőségirányítás

Munkahelyi balesetek kivizsgálása

Munkabaleset kivizsgálásaMi a munkabaleset?

Minden baleset munkabaleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától, valamint a sérült közrehatásának mértékétől függetlenül. Munkavégzéssel kapcsolatos minden olyan baleset, ami a munkavállaló munkakörével kapcsolatba hozható. Legyen az akár a munkához kapcsolódó közlekedés, anyagmozgatás, anyagvételezés, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás vagy a munkáltató által biztosított egyéb szolgáltatás stb.

Munkahelyi baleset, ha munkába menet ér baleset?

Nem tekinthető munkahelyi balesetnek, ha munkába menet, vagy hazafelé baleset ér minket. Ez alól kivétel, ha a munkáltató saját, vagy bérelt járművével közlekedtünk, mikor a baleset ért minket. Ez a baleset üzemi-úti balesetnek minősül. Ebben az esetben a munkáltatót nem terheli felelősség.

Mit jelent az üzemi-úti baleset?

Olyan baleset, amely a dolgozót lakhelyéről a munkahelyére, vagy a munkahelyéről a lakhelyére menet közben éri. (Ha ugyanez a munkáltató által biztosított gépjárművel történik, az már munkabalesetnek minősül.) Az üzemi-úti baleset kategóriája megállapításának feltétele, hogy a dolgozó a munkahelyére, vagy a munkából hazafele menet a legrövidebb útvonalon közlekedjen, illetve, hogy az utazást indokolatlanul ne szakítsa meg.

Mi a teendő, ha baleset ér minket vagy mást a munkahelyen?

A munkabalesetekről és a foglalkozással kapcsolatba hozható megbetegedésekről nyilvántartást kell vezetnünk. Minden sérülést, illetve balesetet az azt észlelő személy köteles a munkát irányító személynek jelenteni. Minden, a szervezeti egység vezetőjének tudomására jutott balesetről meg kell állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e vagy nem. Ha nem, akkor erről és a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatnia kell a sérültet. Amennyiben a sérültnek kifogása lenne a munkabaleset bejelentésével vagy a kivizsgálással kapcsolatban, akkor panaszával az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) illetékes felügyelőségéhez fordulhat.

A munkabaleset nyilvántartásba vétele kötelező.

Mikor szükséges a munkabaleset bejelentése?

A hatósági bejelentési kötelezettség a sérülés súlyosságától függ. Ha nem lehet egyértelműen eldönteni, akkor súlyosnak kell tekinteni és annak megfelelően kell eljárni.

Súlyos munkabaleset esetén:

A munkáltató köteles a súlyos munkabalesetet a területileg illetékes munkavédelmi hatóságnak azonnal bejelenteni.

Nem súlyos munkabaleset esetén:

A 3 napot meghaladó munkaképtelenséggel járó baleset esetén a kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8-ig kell lejelentenie a balesetet.

A munkabaleset kivizsgálása

Nem minden esetben szükséges szakembernek kivizsgálnia a munkabaleset körülményeit, azonban ha súlyos, munkaképtelenséggel járó vagy több személyt érintő baleset történt, a kivizsgálás munkavédelmi szaktevékenységnek minősül.

Érdemes azonban szakemberre bízni a munkabaleset kivizsgálását egyéb esetekben is, mert a hibásan kitöltött jegyzőkönyv miatt munkavédelmi bírsággal sújthatják, sőt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a munkáltató terhelheti az ellátás és a táppénz költségeit is.

 

Konkrét, cégre szabott ajánlatért vegye fel velünk a kapcsolatot! 

AJÁNLATKÉRÉS

Vissza

AjánlatkérésVisszahívást kérek